ارتقاء سلامتی در خانواده

ارتقاء سلامتی در خانواده

اگر کسی در خانواده شما از یک بیماری بر عرض مثال سرطان.افسردگی .رنج می برد این خیلی تاثیر گذار می باشد برای تمامی خانواده  در این صورت تمامی اعظای خانواده باید خود را کمی با این موضوع وقف دهند.و همینطور اگر کسی در خانواده بر عرض مثال.
خیلی زیاد مشروبات الکلی مصرف می کند.ویا
خیلی زیاد غمار میکند.(دستگاهای بازی)
و یا مواد مخدر مصرف می کند.
ویا خیلی زیاد پشت میز کامپیوتر می نشیند.
در این حالت می تواند در خانواده خیلی زیاد ایجاد مغشوش و اغتشاش به وجود می آید.که در این حالت همه از این مو ضوع رنج خوا هند برد.یکی بیشتر یکی کمتر.همسر .شوهر.بچه ها خواهر برادر.خانواده وکسان دیگر...

چه کاری می توانیم بر خلاف این موضوع انجام دهیم.
اگر شما و یا کسی دیگر در خانواده همچین  مشکلی دارد این خیلی کمک میکند که خودش را با کسانی که همین طور بااین مشکل روبرو هستند شورا ومشورت کند.واز طریق کسان دیگر تسلی بگیرد.
گرو ها و انسانهاي وجود دارند که همدیگر را کمک میکنند که چنین مشکلات را به پایین برسانند.این افراد همدیگر را در جای مشخص در هفته ملاقات می کنند.همچین چیزی در تمامی شهر های آلمان وجود دارد.حتمأ در نزدیکی محل شما هم همینطور.شما می توانید از دکترتان و یا ازهمچنین گروهی بپرسید دکترها می دانند چنین گروها کمک می کنند.ویا  سایت.اینترنت مشاهده کنید.
.www.guttempler.de

شما احتیاجی به ثبت نام ندارید شما میتوانید خیلی راحت به آنجا بروید شما حتی لازم نیست خود را معرفی کنید تمامی اینها خیلی محرمانه می باشد کسی به کسی نخواهد گفت که شما در آنجا بوده اید .ومخارجی هم برای شما ندارد.
یکدفعه بگذار کنار .اگر کمکی نمیکند.
خوب اگرخودتان شوهرتان بچه هایتان و یا کسان دیگر وغیره... هستند فرقی ندارد مرد باشد یا زن در این گروه به شما کمک میشود شما فقط باید قدم اول را بر دارید و حضور پیدا کنید واحتیاج به کار دیگری نیست.شما خودتان تصمیم  میگیرید که در آنجا صحبتی یا چیزی بگویید یا فقط گوش بدهید.

جلسه گروه
 کمکی برای خود
اینجا شما نزدیکترین آدرس محل بحث وگفتگو(جلسه) پیدا میکنید.
از کمک وهمکاریتان متشکریم

"وبدعم سخي"